Alaphelyzet

Megbízónk, egy USA-beli családi vállalkozó Nyugat-Európából telepítette át termelését, ami aránylag kevés tényleges ipari gyártást, viszont csomagolást és logisztikát jelentett alapvetően. Innen kívánta ellátni egész Európát, és részben megoldani az alapanyag-beszerzést.

Akkor fordultak hozzánk, , amikor már 3 hónapja itt üzemeltek a gyártósorok, de a kapacitáskihasználás nemhogy a korábbi (és kevésnek titulált) 80%-ot nem érte el, de a 60% fölé is nehezen mozdult. A piac igényelte a terméket, de félő volt, hogy a vevők elfordulnak, ha rendszeresek lesznek a késések.

Projekt feladatok

Interim menedzserünk korábban élelmiszeripari multinál és hazai kisebb-nagyobb cégeknél szerzett gyártási, minőségügyi és első számú vezetői tapasztalatokat. Itt kifejezetten a termelési anomáliák megszüntetése, a kapacitáskihasználtság tartós, 90% feletti elérése volt a cél. A tulajdonos és az általa hozott minőségügyes nem beszélt magyarul, az ügyvezető a korábbi kelet-európai kereskedő lett.

Az interim menedzser a számára kitűzött fő cél elérése érdekében nem kellett tekintettel legyen a körülményekre, és mindent alárendelt a logisztika által diktált termékösszetétel minél gyorsabb előállításának. Konfliktusokat vállalt fel szinte mindenkivel, de a tulajdonossal megérttette, hogy e nélkül lehetetlen a gyors változás. Az első hónap után a megbízó még nem volt biztos benne, hogy jól választott, de a harmadik hónap végén már mosolyogva mesélte, hogy miket csináltak együtt. Az ötödik hónapra gyakorlatilag elértük a kitűzött célt, interim menedzserünk teljes körű projektvezetőként egy újabb gépsor áttelepítését is megkapta.

Eredmények

Az eredetileg hat-nyolc hónapra tervezett munka a hatodik hónap végén oda vezetett, hogy megbízó interim menedzserünket immár munkavállaló ügyvezetőként kívánta a továbbiakban foglalkoztatni. A kölcsönösnek mutatkozó igénynek nem tudtunk és nem is akartunk ellenállni…

Projekt feladatok

A megbízó belső logisztikai folyamatainak átalakítása, különös tekintettel a termelési és raktározási folyamatok anyagellátásának és hatékonyságának javítására. Részletes feladatok:

 • A belső anyagáramlás állapotfelmérése, részletes interjúk a termelési/raktár/logisztikai dolgozókkal.
 • Raktári anyagkiszolgálási folyamatok állapotfelmérése.
 • Az állapotfelmérés alapján részletes akció és intézkedési terv előterjesztése az anyagellátási és raktározási folyamatok átalakítására.
 • A termelési anyagkiszolgálás folyamatának átalakítása, optimalizálása.
 • A termelő területen és a raktárban az új folyamatok bevezetése, tesztelése, a raktározási folyamatok optimalizálása.
 • Érintett dolgozók folyamatos képzése.
 • Módosított folyamatok dokumentálása (munkautasítások, folyamatleírások).
 • Az átalakítások során az alábbi KPI-ok folyamatos mérése és rendszeres jelentése a megbízó, ill. annak képviselője felé:
  • termelékenység növekedése
  • anyaghiányból származó állásidő csökkenése
  • a pozitív változások következtében előálló létszámcsökkentés vagy létszámcsökkentési lehetőségek mérése, jelzése
 • A kiválasztott termelési területen elvégzett sikeres átalakítást követően a változások kiterjesztése, bevezetése a többi termelési részleg tevékenységére is.
 • Részvétel a végleges belső logisztikai vezető kiválasztásában és betanításában, a feladatok és felelősség folyamatos és teljes átadása.

Eredmények

 • Üzemi termelékenység 15%-al növekedett
 • Az anyaghiányból származó állásidők 2% alá csökkentek
 • A személyi állomány belső átszervezése következtében a létszámot sikerült 20%-al csökkenteni
 • Az interim menedzser a projekt után állásajánlatot kapott és alkalmazotti pozícióban a szervezeten belül maradt.

 

Alaphelyzet

Az alkalmazotti, végleges logisztikai csoportvezető belépése jelentősen elhúzódott, ezért szükség volt a pozíció átmeneti, hiánypótlás jellegű betöltésére. Emellett a feladat magában foglalta a megbízó belső logisztikai folyamatainak optimalizálását is, különös tekintettel a nem túl régen lezajlott SAP-bevezetés még fennálló napi problémáinak megoldására, az ERP folyamatok megszilárdítására, véglegesítésére.

Projekt feladatok

 • A vevői igények alapján a termeléshez szükséges alkatrészek megfelelő időben és mennyiségben történő biztosítása
 • A termeléshez szükséges alapanyagok készletszintjének nyomon követése és azok megbízhatóságának ellenőrzése
 • Együttműködés a beszállító fejlesztésnél
 • Együttműködés a logisztikai folyamatok (vevő, anyagáramlás, raktár, beszállítók) tervezésében és megvalósításában
 • Nem szériaanyagok megrendelése
 • Beszállítók irányába történő megrendelések előkészítése és azok lebonyolítása
 • Beszállítói számlák ellenőrzése
 • Beszállítók irányába történő reklamációk intézése (mennyiségi eltérés, csomagolás, késedelmes és/vagy korai beszállítás, visszáru, stb.)
 • Vevői igények beérkezésének nyomon követése, azok helyességének ellenőrzése, a vevői igények továbbítása a termelés felé
 • Ki- és beszállítások napi nyomon követése, ellenőrzése
 • Áruátvételi terület szakmai támogatása és ellenőrzése
 • Együttműködés a logisztikai területre vonatkozó mérőszámok kidolgozásában és azok folyamatos nyomon követésében
 • Együttműködés az alkalmazott SAP-rendszer fejlesztésében
 • Törzsadatok bevitele és aktualizálása az SAP-ban
 • Együttműködés a logisztikai folyamatok leképezésekor, felügyeletekor és fejlesztésekor az SAP-ban

Eredmények

 • Üzemi termelékenység 10%-al növekedett
 • Az anyaghiányból származó állásidők 1,5% alá csökkentek
 • Az logisztikai SAP folyamatok véglegesítése és betanítás a diszponenseknek
 • Az interim projekt utolsó 3 hetében a végleges logisztikai csoportvezető betanítása sikeresen lezajlott, a csoportvezetői funkciókat és napi rutinokat átadtuk.

Alaphelyzet

Három hónapon át interim szenior minőségbiztosítási vezetői pozíciót töltött be a menedzser egy globális multinacionális logisztikai szolgáltató egyik magyarországi telephelyén, amely egy piacvezető multinacionális gyártó cég kiszolgálására jött létre.

A megbízás klasszikus interim feladat volt: a megbízó olyan minőségbiztosítási vezető munkába állítását várta el az Interim Kft.-től három napon belül, akit a vevő elfogad mint olyan szakembert, aki az általa kritikus állapotúnak talált speciális minőségbiztosítási funkciókat képes kiépíteni és működtetni.

Projekt feladatok

Vevői reklamációk kezelése, ezen belül:

 • a vevő számára elfogadható 8D folyamat kidolgozása és bevezetése,
 • a reklamációk határidőn belüli lezárása és
 • a végfelhasználói reklamációk számának határértéken belül tartása.

A feladatot különlegessé tette az, hogy az ellátói láncban a megbízó és a vevő között elhelyezkedő, a vevő számára bérgyártási tevékenységet végző gyárak reklamációit is kezelni kellett a vevő speciális, intranetes alapú reklamáció-kezelő eszközének használatával.

Külön kihívást jelentett a vevő rendkívül intenzív jelenléte a megbízó telephelyén, ahol teljes „árnyékmenedzsmentet” épített ki (operációs, minőségbiztosítási, logisztikai, stb. vezetőkkel), minek következtében rendkívül sok napi operatív problémát kellett kezelni, ami elvonta az erőforrásokat a stratégiai feladatok végrehajtásától. Ezt a minőségbiztosítási szervezet átszervezésével, illetve az operatív feladatok maximális leosztásával sikerült kezelni.

Eredmények

 • a vevő standardként elfogadott egy 8D-folyamatot,
 • a végfelhasználói reklamációk száma határértéken belül maradt
 • a nyitott reklamációk száma jelentősen csökkent.

A projekt sikerességét jelzi az is, hogy lezárultával a megbízó saját alkalmazotti munkaszerződés megkötésére tett ajánlatot.

 

 

Alaphelyzet

A regionális CFO megbízta az Interim Kft.-t, hogy a hirtelen kilépett magyarországi pénzügyi vezetőt a lehető leghamarabb interim jelleggel pótolja, amíg a társaság a következő pénzügyi vezetőt fel nem veszi. Ez 3 hónap volt. A magyarországi cégcsoport 9 cégből állt. Az interim pénzügyi vezetőnek azonnal át kellett vennie a napi feladatokat és a betervezett projekteket.

Projekt feladatok

- egy társaság végelszámolásának elkezdése
- futó ÁFA adóvizsgálat befejezése
- határon átnyúló összeolvadás folytatása
- SAP-ba egy adott társaság integrálása
- egy újonnan majd a cégcsoportba belépő társaság konszolidációba való bevonása a meglévő SAP jelentésrendszeren keresztül
- különböző belső utasítások elkészítése
- belső folyamot feltérképezése és javaslatok tétele, ha szükséges
- adóbevallások átnézése beadás előtt, ellenőrzés
- utalási csomagok ellenőrzése utalás előtt (számla szintig)
- futó jogi ügyek pénzügyi vonzatainak figyelemmel kísérése
- belső ellenőrzéshez az SAP beállítása
- bankgaranciák hosszabbítása, bankokkal tárgyalások
- napi ad hoc feladatok elvégzése.

Eredmények

A feladatok előre nem voltak teljes körűen definiálva, így menet közben rengeteget változtak. A prioritások sem voltak felállítva, így az interim pénzügyi vezetőnek kellett kitalálnia, mi lesz a fontos. A társaság belső felépítése is változóban volt, így az is kihívás volt, hogy a megfelelő emberekkel tartsa a kapcsolatot az adott feladat elvégzése céljából. Mivel a régiós CFO mindig úton volt, így a helyi pénzügyi vezetőre hárult az a feladat, hogy a helyi csapatot úgy irányítsa, hogy a régiós CFO-nak ezzel ne legyen sok dolga.

A legnagyobb kihívás pedig az volt a feladatban, hogy a pénzügyi vezető az első pillanattól kezdve úgy kapta az információkat és feladatokat a régiós vezetőtől, mintha 20-30 éve itt dolgozna, és minden régi történetet (amely még mindig kihat a mostani helyzetre) ismerne.

Mivel az interim pénzügyi vezetőnek igen széleskörű tapasztalata volt az ilyen ügyek intézésében, hamar felvette a fonalat (kb. egy hét alatt), és felállította a fontossági sorrendeket (a változó elvárások ellenére).

Az ügyfél láthatóan elégedett volt ezzel a szolgáltatással annak ellenére is, hogy a kommunikáció időnként nem volt egyszerű a nyelvi akadályok (csak angolul lehetett mindenhez hozzájutni) és a távolság miatt, hiszen sokat kellett telefonon is értekezni.

Konfliktusok időnként adódtak, hiszen ez a hirtelen változás a szakterületek vezetőinek is problémát jelentett, és időnként nem vették komolyan a pénzügyi vezetőt, hiszen "csak interim".

Miután a szakmai becsületét megszerezte a csapatok előtt, utána már nem volt ezzel sem gond. A helyi pénzügyi vezetőnek a legnagyobb szerencséje az volt, hogy a pénzügyi osztályon dolgozók kivétel nélkül becsületesen és jól dolgozó kollégákból álltak, és hamar rá lehetett jönni, hogy a munkájukban komolyan meg lehet bízni.

Alaphelyzet

A megbízó piacvezető, magyar magántulajdonban lévő, 17 milliárd Ft éves forgalmú, fémkereskedelmi, újrahasznosító- és feldolgozó vállalat, a létszám 100 fő, telephelyek száma 5.

Projekt feladatok

A kereskedelmi folyamatok kialakítása és megerősítése (fémfelvásárlás és értékesítés, fémfeldolgozás), a kereskedelmi szervezet irányítása.

Eredmények

A piaci és tőzsdei volatilitás és a politikai bizonytalanság (hulladékfeldolgozás esetleges privatizációja) által befolyásolt nehéz időszakban bevezettük a kereskedelmi partner látogatások szigorú heti tervezését, rendszeres marketing és beszerzési kampányokkal növeltük a piaci jelenlétet, belső és vásárolt adatbázis alapú, hideghívásos call center (telemarketing) kampányokat indítottunk.

Bevezettük a telepi készletek és a beszerzési árak központi ellenőrzését és felügyeletét, az eladási irányok és kiszállítási módok csökkentésével és racionalizálásával csökkentettük a fajlagos költségeket, optimalizáltuk a termékek fedezetét.

A kintlévőségek rendszeres, központi ellenőrzésével, a készletszintek ellenőrzésével javítottuk a cash flow-t. A belső fémfeldolgozás területén rendszeres, heti termeléstervezést és az eredmények visszaellenőrzését indítottunk el.

A vállalati eredmény növelése céljából a telephelyek egész rendszerét, a vállalati szervezetet és irányítás érintő, komplex akciótervet terjesztett az interim menedzser a tulajdonos elé.

 

Alaphelyzet

Egy csomagolóüveg-gyártó és forgalmazó multinacionális cégnél azonnali, megfelelő szakmai színvonalú helyettesítésre volt szükség. A meglévő főkönyvelő megszüntette a munkaviszonyát, a véglegesen alkalmazandó munkaerő felvétele előtt a főkönyvelői munkakör zökkenőmentes betöltése volt a cél.

Projekt feladatok

 • könyvelési osztály vezetése
 • különböző adóbevallások elkészítése, ellenőrzése
 • adóellenőrzéseken való részvétel
 • SAP-bevezetés koordinálása számviteli, adózási szempontból
 • külföldi SAP-tanácsadókkal való kapcsolattartás, telefonkonferenciákon való részvétel
 • a cégcsoport átalakulásában való részvétel (egy cégből alakult át három társasággá), számviteli, adózási területek felügyelete
 • vámszabadterületi státusz miatt dokumentációk elkészítése, szigorú szabályok betartása, betartatása számviteli, adózási szempontból
 • a megbízó vállalatainak könyvvizsgálatával kapcsolatban elvégzendő feladatok koordinálása vállalati oldalról
 • jogászokkal való kapcsolattartás
 • vámhatósággal, adóhatósággal, önkormányzattal való kapcsolattartás pénzügyi, számviteli, adózási szempontból
 • A cég pénzügy központtal való kapcsolattartás, különböző riportokkal kapcsolatban
 • központi treasury osztállyal való munkakapcsolat

Eredmények

Az interim menedzser problémamentesen ellátta a rá szabott feladatokat, amíg a végleges főkönyvelő munkába nem állt. A megbízó maximálisan meg volt elégedve a munkájával, barátságos személyiségével jól tudta vezetni a rá bízott csapatot.

Alaphelyzet

 • A megbízó külföldi tulajdonú, IT Systems rendszerintegrátor cég évi 3 milliárd Ft forgalmú üzletága
 • SAP integrált vállalati rendszerértékesítés

Projekt feladatok

 • Az értékesítési szervezet és folyamatok átalakítása, rendszeres üzletkötői riportolási rendszer és szisztematikus, vevői adatbázis alapú vevő akvirálási folyamat bevezetése;
 • Az értékesítési szervezet hatékonyságának növelése;
 • Üzletkötők munkájának átalakítása.

Eredmények

A vállalat rendkívül válságos időszakában a kereskedelmi folyamatok átalakításával az üzletkötők munkája átláthatóvá, irányítottá és szisztematikussá tételével 3 hónap alatt az interim menedzser bevezette a rendszeres piaci ismereteken és vevői adatbázis-építésen, folyamatos vevőlátogatáson és új vevők akvirálásán alapuló üzletági értékesítési folyamatot.

Alaphelyzet

A kezelt vállalkozás: magyar, privát tulajdonban levő középvállalkozásnak minősülő társaságcsoport egy vállalata. A Kft. olyan hegesztett acéltermékeket állít elő, amelyeket több magyar kisvállalkozás mellett egy német tulajdonú nemzetközi vállalat terít a magyar piacon. A Kft. feladata csupán a termelés-értékesítés. A cég 65 főt foglalkoztat, 860 M Ft éves árbevétel és -40-50 M Ft eredmény mellett.

A megbízó (a tulajdonos) veszélyt érzékelve azért kért fel interim menedzsert a rendbetételre, mert korábban már sikerrel vett igénybe interim menedzsert a csoport más tagjánál.

Projekt feladatok

 A Kft. kifelé jól szervezettnek tűnt, belül azonban egyértelműen érződött a céget magáénak tekintő és irányító, vele együtt élő ügyvezető hiánya. Továbbá hiányzott a valódi termelésprogramozás és elszámoltatás. A társaságcsoport és ezen keresztül a támogatott Kft. fő problémáját a megnyert pályázatok teljesítéséhez szükséges önerők biztosítását adó hitelek visszafizetésének terhei jelentették.

Az interim menedzsernek a tulajdonos teljes körű felhatalmazásával sikerült elérnie az alapfolyamatok rendbetételét, megteremtve az alapját a termeléstervezésnek, az elszámoltatásnak, utókalkulációnak, a „visual management”-nek és az egyéni teljesítménymérésnek. Elindították egy webáruház kialakítását, illetve közvetlen lakossági raktári értékesítést is. Szorosabbá tették a partnerekkel való kapcsolatot, kidolgozták a karbantartás elvi rendszerét.

Eredmények

 A gazdasági vezetéssel tisztázták a különböző áttételes terheket, helyre téve a különböző költségeket. Ezzel párhuzamosan a beszállítói szerződéseket felülvizsgálták, az alapanyag-beszállítókat megversenyeztették, és a kismértékű létszámcsökkentést hajtottak végre (5 fő). Ezekkel a lépésekkel komoly költségcsökkentést értek el (12-13 M Ft/félév). Kiválasztották az új kereskedelmi igazgatót – jövőben ügyvezetőt is –, aki új lendületet adott az értékesítésnek, és elkezdték lefektetni az üzleti terv alapjait. A fejlesztésekre kidolgoztak egy prioritás- listát.

Összegezve: az interim menedzsernek sikerült elérnie, hogy a vállalkozásnak jövőképe van, és a jövőben sikeres lehet az elindított folyamatok folytatásával.

Alaphelyzet

Egy bank megbízásából egy általa projekt-finanszírozott szállodához nyertünk kétlépcsős megbízást. Több mint 200 szoba, casino, 3 étterem, bár, fitness, 12 hónap nyitva tartás, negatív cashflow jellemezte.

Projekt feladatok

Először egy szállodaiparban járatos szakember (több helyszínen, többféle típusú és méretű, adottságú szálloda) és egy pénzügyes együtt töltött ott 4 hetet főszezonban, felmérni a helyzetet, és véleményt alkotni az átfordítás lehetőségéről. A szakmai hiányosságok, rossz megközelítések, nem cash szempontú hozzáállás megváltoztatása alapján lehetőséget láttunk rövid idő alatt pozitív cashflow elérésére.

A tanulmány elfogadása után újabb pályázaton, immár egy másik (jelentős multi láncnál sok éves és sok területen irányítási tapasztalatot szerzett) szakemberrel nyertük el a megvalósítás jogát és lehetőségét. A helyi menedzsment megmaradt, de elfogadta az interim menedzserünk irányítását, aki viszont ezzel csak akkor élt, ha a kitűzött cél érdekében a helyiek döntését meg kellett vétózni. Velünk és a megbízóval konzultálva kialakítottuk a megfelelő kontrolling rendszert, melyet működtetésre a helyi pénzügynek adtunk át. Jelentős változások voltak a munkaerő-szükséglet meghatározásában, a munkaidőkeretek ésszerű kihasználásában, az éttermi választék minőségének és mennyiségének a nemzetközi sztenderdekhez való igazításában, a szobák felkészítésében és a beszerzések versenyeztetésében.

 

Eredmények

A munkát novemberben kezdtük, és a nyári szezon végén úgy tudott a bank legalább kamatot beszedni, hogy az nem veszélyeztette a folyamatos működést. Természetesen egy pozitív cashflow-val rendelkező szálloda már egészen más értéket képvisel a potenciális vevők számára. 15 hónap után mindenki elégedettségére adtuk vissza a helyi menedzsmentnek a működtetést.

Alaphelyzet

Vállalati profil:

Üzleti folyamatok kiszervezésével foglalkozó csoport leányvállalata. Középméretű call center, amely első szintű IT és egyéb általános szolgáltatásokkal támogatja a különböző szektorokban tevékenykedő ügyfeleit

 • Alkalmazottak száma: 700 fő telephelyenként
 • a vállalati csoport éves nettó bevétele 589 millió euro 
 • az üzleti projekteket a business managerek vezetik
 • az alacsony létszámú, házon belüli HR részleg a személyügyi és kiválasztási folyamatokra fókuszál, a bérszámfejtés ki van szervezve.
 • A pénzügyi tevékenység ki van szervezve
 • Az értékesítési tevékenységet az ügyvezető vezeti P&L felelősséggel, az európai vezetők erős felügyelete mellett.

Projekt feladatok

 • munkaerő egyéni átalakulásának és fejlődésének menedzselése, hatékonyságnövelés
 • A HR tevékenység hatékonyságának felülvizsgálata és új működési modell felállítása
 • a cégen belüli jó képességű mentorált coach-olása, aki egy éven belül képes átvenni az interim menedzser feladatát  helyi, vállalati HR menedzserként a szervezeten belül.
 • Változásmenedzserként a szervezeti átalakulás támogatása a növekvő vállalatnál.
 • Jelentés az európai HR vezetőnek. 
 • Üzleti változások, átalakulás menedzsmentje:
  • a megbízóval egyeztetve és a vezetőkkel tartott workshop után készült egy javaslat, melyet az európai vezetés is jóváhagyott 
 • A terv fő vonala a hatékonyság felmérése és növelése, kitérve a szervezeti hatékonyságra, a munkahelyi szerepekre és a csoportvezetők hatékonyságára 
 • A HR szervezet működésének felülvizsgálata és fejlesztése: 
  • A HR osztály ebben az időben alapvető személyügyi adminisztrációs és nagyon eredményes toborzási tevékenységet végezett . A menedzsment tagjai azonban mind egyetértettek abban, hogy az ambiciózus vállalati növekedési tervekhez ennél többre van szükség. Hangsúlyt kell helyezni a munkavállalói elkötelezettség növelésére, a belső kommunikáció fejlesztésére, a karriermenedzsmentre, a képzésre és fejlesztésre

Eredmények

 • új IT megoldások bevezetése a HR adminisztrációba 
 • a HR folyamatok áttekintése és fejlesztése 
 • a bérszámfejtő szolgáltatás szolgáltatási szintjének növelése 
 • A HR üzleti partner és back office tevékenység bevezetése az üzleti menedzserek tevékenységének támogatására.
 • megkezdődött  a leendő HR menedzser felkészítése

A coaching program szakmai képzést és személyiségfejlesztést is magába foglalt. Ennek keretében az interim menedzser felkészítette a jelöltet arra, hogy 10 hónapon belül be tudja tölteni a HR vezetői pozíciót.

Projekt feladatok

a DaimlerChrysler (DC) “Optima” üzlet felfuttatása a Yazaki Plzen-Bozkov (Cseh Köztársaság) gyárában, nulla minőségi és szállítási hiba elérésével.

Eredmények

Bár a projekt megkezdése előtt nehézségek voltak a műszaki, minőségügyi, logisztikai területek és a költségek terén, a szerződéses periódus végére alapvetően megváltozott a helyzet, és a projekt elérte a céljait. A vevő elégedettségét fejezte ki a projekt végén.

Projekt feladatok

elszámoltatási rendszer bevezetése az üzemtől a csúcsvezetés szintjéig.

Eredmények

bevezették az elszámoltatási rendszert az üzemi szinten (művezetők, műszakvezetők, termelésvezető), és lassan, de eredményesen javult a termelési teljesítmény minden értelemben (Q, delivery, efficiency). A rendszer bevezetése a felső vezetésnél ellenállásba ütközött, ezért ott csak korlátozott eredményt értünk el.

Projekt feladatok

Yazaki Slovakia S.r.o. Prievidza, Slovakia operációs eredményeinek javítása:

 • A szervezeti hatékonyság javítása a belső kommunikáció javításán és a menedzsment aktivitás jobb fókuszálásán keresztül.
 • vevőelégedettség jelentős javítása

Eredmények

A projekt végére a vállalatvezetés együttműködése javult, az elszámoltatási értekezletek célratörőbbek lettek, és mindennek eredményeképpen jelentősen javultak a vállalat operációs eredményei