Megbízható megoldást kínálunk Önnek, ha cégénél vezetési és szakmai forrásigény, átmeneti erőforráshiány jelentkezik

Az alábbi helyzetekre kínálunk megoldásokat:

Az interim menedzser a változások élére áll: irányító szerepet tölt be a válságkezelésben vagy a vállalat eladásra való felkészítésében (exit management), tulajdonosváltás (MBI, MBO, menedzsment ki- vagy bevásárlás) zökkenőmentes lebonyolításában, cégek egyesítésekor (merger and aquisition, M & A), új gazdasági tevékenység indításakor, új szintre emelendő minőség vagy szolgáltatás esetén. Támogatást nyújt a változások meghonosításában, a megváltozott céges kultúra elfogadtatásában.

Az interim menedzser speciális know-how-t bocsájt a megbízó rendelkezésére, olyan szaktudást, amelyre egy vállalat fejlesztésének csak bizonyos fázisában van szükség. Így a megbízó pontosan akkor, annyi ideig és azt a szakértői támogatást kapja meg, amelyre az adott helyzetben leginkább szüksége van.

Az interim menedzser több vállalatnál szerzett tapasztalattal és szakértői ismeretekkel járul hozzá egy vállalati válságkezelés (turnaround, átfordítás) sikeres lebonyolításához. Ezek olyan hozzáadott értékek, amelyekkel a vállalatvezetés rendszerint nem rendelkezik, így a turnaround feladataival nehezen birkózna meg. Az átmeneti helyzet után, a sikeres átszervezést és kultúraváltást követően az interim menedzser átadja a vállalatirányítást a hosszú távon azt működtető vezetőknek.
 
 

Az interim menedzser aktív segítséget nyújthat új vállalatirányítási rendszerre vagy annak új moduljára való áttérés, valamilyen tevékenység kiszervezése vagy behozatala, új értékesítési csatorna vagy technika bevezetése esetén is. Projektként felfogható egy vállalat vagy egy új vállalati egység beindítása, cégvásárlás vagy összeolvadás. Felkérhető az interim menedzser olyan speciális projektek vezetésére is, melyeknek követelményrendszere meghaladja a vállalaton belül meglévő szaktudást.

Interim menedzserre akkor is szükség van, ha váratlanul (felmondás), vagy csak meghatározott időre (szülési szabadság, sabbatical) távozik a vállalattól egy vezető, és az így keletkező hiányt egyik napról a másikra, akár rövid időre pótolni kell. Az interim menedzsment-szolgáltatás jelenthet megoldást akkor is, ha a kilépő vezető helyére a vállalaton belül egy másik belső ember kerül, és az ezzel fellépő hiányt kell megszüntetni.

Az interim menedzser egy előre meghatározott időtartamra és konkrétan definiált feladatok ellátására szerződik. (A szerződése az Interim Kft-hez közi, a Kft-t pedig az ügyfélhez egy másik szerződés.) Tanácsadóink szívesen állnak a megbízó rendelkezésére a feladatok összeállításának megfogalmazásában. Előfordul, hogy nem egyértelmű, mely területeket kell különösképpen támogatni a vállalaton belül. Ilyen esetben szívesen végzünk vállalati átvilágításra épülő elemzéseket, támaszkodva az interim menedzserek évtizedes tapasztalataira.

Interim menedzserek private equity cégek számára oldanak meg olyan feladatokat, amelyeknél a portfóliójukban lévő vállalatoknál az éppen aktuális átstrukturálási, átszervezési és növekedési stratégiákat rövid időn belül meg kell valósítani. A tulajdonos kiváló pénzügyi szakértelme mellett ezekben a fázisokban rendszerint szükség van egy interim menedzser vállalati stratégiai és operatív tapasztalatára is.

Az interim menedzser az ötlet kitalálóját és a fejlesztést végző személy(eke)t kiválóan kiegészítve adhat támogatást abban, hogy egy ötletből sikeres vállalat válhasson. A cégek vagy jelentős részlegek a beindítás kezdeti fázisában általában nem rendelkeznek sem a megfelelő pénzügyi eszközökkel, sem pedig egy olyan menedzserrel, aki csak az ő projektjükkel foglalkozik, márpedig a menedzsment-ismeret elengedhetetlen a vállalat sikeres felépítéséhez. Ezt a feladatot egy tapasztalt interim menedzser heti 1-3 napos munkavégzéssel hatékonyan és költségkímélően el tudja végezni.

Az interim menedzsment kiváló megoldás egy vállalat eladásra való felkészítésére. A meglévő vállalatvezetés nem motivált ebben, és a szaktudás is hiányos lehet. Nehéz hosszú távra motivált vezetőket megnyerni erre a feladatra, mert a vevő gyakran lecseréli a régi cégvezetést. Tapasztalt interim menedzserek ebben a fázisban nem csak az üzletet tudják továbbvinni, hanem az eladásnál olyan speciális ismeretekkel is szolgálhatnak, amelyek kedveznek az értékesítés sikerességének.

A folyamatoptimalizálásnak az a célja, hogy a vállalaton belül meglévő folyamatokat hatékonyabbá lehessen tenni oly módon, hogy az esetleges átfedések megszűnjenek (vagyis szinergia jöjjön létre). Az optimalizálás eredménye nem egy papír, hanem az eredményesen végrehajtott racionalizálás és költségcsökkentés, amely az energiák felszabadítása és a gazdaságosság növelése mellett fel tudja készíteni a vállalatot például egy vállalatirányítási (ERP) vagy minőségbiztosítási rendszer bevezetésére.

Tapasztalt, több évtizedes, széles körű felsővezetői háttérrel rendelkező menedzsereink állnak megbízóink rendelkezésére, hogy interim menedzser feladatköreik elvégzése mellett külsős igazgatósági, felügyelő bizottsági és tanácsadó testületi tagként támogatást nyújtsanak. Kiváló szaktudásukat és különböző ágazatokban szerzett tapasztalataikat kitűnően kamatoztathatják ezen a téren. Megbízóinknak diszkrét és professzionális szolgáltatást nyújtunk e pozíciók betöltéséhez. Ezáltal a legalkalmasabb vezetők kerülnek ezekre a pozíciókra.

Kapcsolati rendszerünk és széles körű adatbázisunk révén színvonalas szolgáltatást nyújtunk ügyfélkörünknek felsővezetők, valamint kiemelkedő fontosságú pozíciókat betöltő szakemberek keresésében és kiválasztásában.

Humán filozófiánk középpontjában áll az Ember.
Átadjuk az emberi tudástőkét:
Értékeket hordozó, 
Új értékeket teremtő, 
Fejlesztő és
Megvalósító
Humán termelő értékeket, mely hozzájárul a Megbízó által tervezett célok 
megvalósításához.
Vezetőink megkülönböztető kompetenciáikkal sikeresek a globál és lokál 
kulturális különbségekkel bíró HRM gyakorlatok összehangolásában, 
harmonizálásában.

Amit kínálunk:

Tapasztalt és vezetői szerepkörben is bizonyított, felkészült szakemberek és menedzserek munkáját komplex szolgáltatásként, egy tanácsadó támogatásával. A szolgáltatás formája: interim menedzsment.

Hogyan valósul meg ez a gyakorlatban?

Ossza meg valamelyik tapasztalt tanácsadónkkal felmerült igényét, majd válassza ki jelöltjeink közül azt a szakembert, aki segíteni fog az átmeneti helyzet kezelésében, egy projekt vezetésében vagy egy bonyolult kérdés megoldásában. Az interim menedzser leveszi az Ön válláról a terhek jelentős részét, és tartósan hasznos tevékenységet végez az Ön által megszabott időkeretben. Ez lehet néhány nap, néhány hónap, vagy akár hosszabb időszak is. Tanácsadónk mindvégig támogatja Önt és az interim menedzsert is.

Az interim menedzsment jellemzően napidíjjal honorált, számla ellenében nyújtott szolgáltatás. A ledolgozott napokat kell megfizetni, tehát nem a megbízót terheli a betegszabadság, a fizetett ünnep és szabadság költsége, a járulékok, stb.

Az interim menedzser

Ha kíváncsi rá, hogy milyen egy interim menedzser, kattintson valamelyik linkre az oldal alján, és nézzen meg néhány példát.


Esettanulmányok

Ha kíváncsi rá, hogy milyen konkrét esetekben dolgozott sikerrel egy interim menedzser,

kattintson ide

Több mint 3000 interim menedzserrel állunk kapcsolatban, minden bizonnyal megtaláljuk azt, aki tud segíteni az Ön igényeinek teljesítésében.

Ha felkeltettük érdeklődését, lépjen velünk kapcsolatba!

KAPCSOLAT